Підхід

Підходи DCH до ведення інвестиційної діяльності дозволили протягом усієї своєї історії створювати успішні кейси в цілому спектрі галузей і сфер економіки. Керуючись принципами Value-Based Management, DCH має власне бачення та логіку побудови відносин із контрагентами, партнерами й інвесторами.

Інвестиційні пріоритети

Спектр інвестиційних інтересів DCH охоплює різні галузі української економіки, кожна з яких має високий довгостроковий потенціал розвитку. Рішення про розширення сфери інвестиційних інтересів ухвалюються з урахуванням затверджених критеріїв інвестування, при цьому розгляду підлягають усі потенційно вигідні проекти.

Критерії інвестування

На етапі передінвестиційної оцінки тих чи інших проектів використовується комплексна система показників, у складі якої розглядаються:

  • ринкові фактори та характеристика продукту/послуги (якість, потенціал продажів, потенціал зростання ринку, характер конкуренції в галузі, можливості захисту продукту/послуги в конкурентному середовищі, соціальна значущість);
  • фінансові показники (очікувана прибутковість бізнесу, очікувана норма прибутку, сума інвестицій, можливість досягнення беззбитковості без подальшого додаткового фінансування, обсяг витрат на аналіз ринкової ситуації);
  • додаткові характеристики (потенційні стратегії виходу, розуміння бізнесу або галузі інвестором, можливість залучення співінвесторів тощо).

Істотними факторами, що впливають на процес ухвалення рішення, є стабільність, професіоналізм і позитивна репутація чинної команди проекту, можливість входження в який розглядає DCH.

Логіка партнерства

DCH надає винятково важливе значення дотриманню принципів відповідальної ділової практики. Йдеться про постійний процес підвищення поінформованості про результати діяльності холдингу як основних заінтересованих сторін, так і опосередковано заінтересованих сторін. Діяльність DCH спрямована на постійне зростання ефективності використання ресурсів і капіталізацію активів, у тому числі й шляхом удосконалювання та підвищення ефективності використання матеріальних і нематеріальних ресурсів, основних і адміністративних бізнес-процесів тощо. При цьому кожна транзакція ще до її реалізації проходить перевірку на відповідність принципам ділової етики.

Investor Relations

Побудова ефективних відносин з партнерами є одним із пріоритетів діяльності DCH. У холдингу працює комплексна глобальна програма підтримки необхідного рівня поінформованості співінвесторів проектів, а також інвестиційного співтовариства про значущі корпоративні події. DCH підтримує формат комунікації, заснований на взаємній довірі та врахуванні інтересів усіх сторін.