Відповідальність

DCH активно сприяє поліпшенню добробуту та підвищенню якості життя українського суспільства, розглядаючи корпоративну соціальну відповідальність як стратегію досягнення комерційного успіху (дотримання етичних норм, повага до людей і турбота про довкілля).

КСВ-функціонал DCH передбачає активну діяльність у таких напрямках, як:

  • дотримання норм українського законодавства (у тому числі трудового), своєчасна сплата всіх податків і зборів у повному обсязі, створення робочих місць, фінансування програм розвитку наукового потенціалу країни;
  • підтримка громад і територій у регіонах розміщення підприємств Групи, інвестиції у створення та розвиток інфраструктури, фінансування соціально значущих проектів, екологічна відповідальність;
  • впровадження принципів відповідальної ділової практики, забезпечення поінформованості заінтересованих сторін про результати діяльності компанії, ведення бізнесу відповідно до принципів чесної конкуренції;
  • організація власних і багатоаспектна участь в організованих третіми особами заходах, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості країни й інформування цільових аудиторій щодо інвестиційного потенціалу України;
  • доброчинність.