Назад до списку

Юридична позиція DCH щодо питань, пов'язаних із ПАТ «Мотор Січ»

          1.      Дії Антимонопольного комітету України (АМКУ)

         АМКУ не має жодних законних підстав відмовляти в дозволі на концентрацію акцій ПАТ «МоторCіч» ані китайським інвесторам підприємства, ані групі DCH.

          Законними підставами для таких дій АМКУ теоретично могли б бути тільки дві характеристики угодиз придбання корпоративних прав:

·  угода призведе до монополізації або істотного обмеження конкуренції на ринку України (ст. 25 Закону України «Про захист економічної конкуренції»);

·   в угоді беруть участь компанії, які включені до санкційних списків України (ст.24 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Ні перший, ні другий критерій не стосуються нашої спільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ «Мотор Січ».

По-перше, ні DCH, ні китайські партнери зараз не ведуть будь-якої діяльності на українських товарних ринках, на яких представлено ПАТ «Мотор Січ». Відповідно, після угоди частки учасників цих ринків не зміняться: сама по собі купівля акцій компанії-монополіста не призведе до зміни часток на монопольному ринку, а ПАТ «Мотор Січ» історично домінує на українському ринку авіаційного моторобудування.

По-друге, ні DCH, ні наші китайські партнери по ПАТ «Мотор Січ» не підпадають під які-небудь обмежувальні заходи (санкції), передбачені санкційним законодавством України та не включені до санкційних списків України.

Виходячи з викладеного вище, АМКУ не має законного права відмовити у задоволенні нашоїспільної з китайськими партнерами заявки на концентрацію акцій ПАТ «Мотор Cіч». Якщо АМКУ, порушуючи законодавство України, не дасть згоди у встановлений строк або відмовить, такі дії АМКУбудуть оскаржені в судовому порядку.

Крім того, у зв'язку із практикою затягування розгляду попередніх заявок на концентрацію, які наші китайські партнери подавали до АМКУ, вважаємо за необхідне підкреслити, що час, передбачений законодавством на такі цілі, повинен становити від 45 календарних днів (стандартна процедура) до 3 календарних місяців (у разі поглибленого вивчення) і в жодному разі не може перевищувати 135 днів з дати повідомлення про відкриття справи.

 2.      Дії правоохоронних органів

ПАТ «Мотор Січ» перебуває в жалюгідному фінансовому стані, його економічний і соціальний розвиток незаконно заблоковані діями української влади з 2017 року, у результаті чого унікальний трудовий колектив підприємства незаслужено страждає.

З 2017 року правоохоронні органи здійснюють кримінальні провадження та накладають арешти на акції ПАТ «Мотор Січ», що призводить до серйозних порушень прав УСІХ акціонерів підприємства.

          У результаті арештів діє заборона на перереєстрацію акцій і видачу реєстру акціонерів стосовно всіх 100% акцій. Отже, власники акцій ПАТ «Мотор Січ» 3 роки не можуть розпоряджатися майном, що належить їм, брати участь в управлінні підприємством і контролювати відповідність ухвалених менеджментом рішень своїм економічним інтересам.

 За своєю юридичною природою арешт є тимчасовим заходом, спрямованим на запобігання можливості приховання, ушкодження, знищення або відчуження відповідного майна, що має значення для кримінального провадження. Однак у випадку із ПАТ «Мотор Січ» усі судові рішення про накладення арештів були винесені з порушенням вимог кримінального процесуального законодавства за відсутності належної перевірки заявлених стороною обвинувачення обставин і без вивчення обґрунтованості такого заходу безпеки. Господарська діяльність підприємства паралізована, можливості для відновлення стабільної роботи та залучення нових інвестицій відсутні. Тому арешт акцій не тільки не сприяє «забезпеченню збереження майна», а, навпаки, послідовно веде «МоторCіч» до знищення. Такий контекст подій дає акціонерам ПАТ «Мотор Cіч» усі підстави розглядати дії українських правоохоронних органів як тиск на бізнес і звертатися до міжнародних судових інститутів, щоб покласти кінець цій страшенній сваволі та відновити свої порушені права.

 3. Захист інвестицій

Відповідно до національного законодавства та міжнародних домовленостей Україна зобов'язана забезпечувати на своїй території рівноправний режим і захист стосовно іноземних інвесторів і їхньої діяльності, пов'язаної з такими інвестиціями.

Усі сторони угоди, за схваленням якої ми та наші китайські партнери звернулися до АМКУ, єприватними компаніями, що працюють на основі принципу свободи підприємницької діяльності в правовому полі. ПАТ «Мотор Cіч» не включено до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/83-2015-%D0%BF і не ввійшло до державної стратегії розвитку авіабудівної галузі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2018-%D1%80/print.

У результаті неправомірних дій АМКУ та правоохоронних органів усі інвестори (акціонери) ПАТ«Мотор Cіч» опинилися у складній ситуації. Незважаючи на довгострокову зацікавленість у розвитку та добробуті підприємства, як мажоритарні, так і міноритарні акціонери готові захищати свої права в судовому порядку в усіх інстанціях. Якщо це призведе до звернень до міжнародного арбітражу, то держава Україна буде змушена компенсувати збитки та матиме колосальні репутаційні втрати.

Тому ми сподіваємося, що наша держава надалі утримається від будь-якої форми нелегітимної поведінки органів держвлади (АМКУ та ін.), яка б не відповідала міжнародним стандартам роботи з іноземними інвесторами.

DCH розглядає свою участь у розвитку ПАТ «Мотор Січ» як один із пріоритетів своєї інвестиційної стратегії. У нас досить фінансових можливостей для концентрації акцій підприємства без залучення додаткового фінансування і ми будемо самостійно здійснювати повноцінний корпоративний контроль у майбутньому.

Виходячи із цього, ми докладемо всіх зусиль і використаємо всі законні інструменти для того, щоб захистити свої інвестиції та інвестиції наших китайських партнерів по ПАТ «Мотор Січ».

Юридична позиція DCH щодо питань, повязаних із ПАТ «Мотор Cіч»